Den nye loven vil svekke demokratiet

Hjem - CV - Sosiale Medier

Følg 1984 Affinity Group på Facebook

Du er uskyldig til det motsatte er bevist”. Dette er et demokratisk prinsipp som vi verdsetter i Norge. Om den nye etterretningsloven (proposisjon 80 L 2019-2020) går gjennom blir vi frarøvet denne retten. Loven baserer seg på masseinnhenting av folks personlige data. Dette mener vi bryter med den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, den norske grunnloven og utraderer i praksis personvern. Men dette er det ikke sikkert at du har fått med deg? Vi vet hvorfor; på grunn av koronakrisa har media i praksis ignorert dette lovforslaget. I en tid hvor vi i stor grad er nødt til å leve livene våre på nett og konstant har elektronikk i baklomma, er det desto viktigere å forsvare vårt personvern.

Dette forsøket på å ivareta nasjonal sikkerhet vil kunne virke mot sin hensikt. Å samle ALL informasjon om ALLE norske innbyggere på ETT sted, utgjør en enorm sikkerhetsrisiko. Vi har fra historien allerede erfart hva som kan skje når store mengder informasjon om nordmenn blir samlet og tilgjengeliggjort for en statsmakt. Eksempelvis ble det særdeles enkelt for nazistene å utføre holocaust i Norge da SSB hentet ut informasjon om alle nordmenn med religiøs og etnisk bakgrunn. En slik situasjon kan vi ikke akseptere igjen.

Når du leter etter nål i en høystakk, hjelper det ikke å legge til mer høy’. Denne loven vil i essens gi etterretningstjenesten frie tøyler til overvåkning av den norske befolkningen. En så stor mengde data vil gjøre det vanskeligere å finne de man egentlig skal ta,ved tanke på hvor enkelt det er å omgå denne datainnsamlingen. For å sette det på spissen, ingen terrorister med respekt for seg selv vil la seg bli påvirket av bulkinnhenting, da de gjerne har kunnskap om kryptering og datasikkerhet, den vil dermed kun ramme folk flest, som deg og meg.

Det er essensielt at vi står sammen på tvers av partier, politiske synspunkter og sosiodemografiske skiller mot denne svært inngripende loven. Vi krever at Forsvarsdepartementet legger fram en etterretningslov som ikke baserer seg på masseovervåkning av den norske befolkningen!

Å si at du ikke bryr deg om personvern fordi du ikke har noe å skjule er det samme som å si at du ikke bryr deg om ytringsfrihet fordi du ikke har noe å si
-Edward Snowden

Signert

Levert av Neocities Denne nettsiden er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.